Test calibración detectores (certificados incluídos)